Công ty TNHH vận tải hành khách BA KHANH

Ba Khanh là công ty vận tải, chuyên kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đưa đón khách, xe Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, vận tải hàng hóa.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

5/5

XE: QUẢNG NGÃI ⇔ ĐÀ NẴNG

Xe khách Quảng Ngãi đi Đà Nẵng và chiều ngược lại do Công ty TNHH Ba Khanh khai thác. Giá 100 ngàn đồng/khách (bao gồm xe đưa đón).

Thời gian:

 Xe Quảng Ngãi → Đà Nẵng: Xuất phát lúc 3h, 5h, 7h
 Xe Đà Nẵng → Quảng Ngãi: Xuất phát lúc 7h, 12h, 13h, 16h

HOTLINE ĐẶT XE 0985.911.716

Cho thuê xe du lịch

Cho thuê các loại xe du lịch đời mới từ 4 -7 -16 – 29 – 34 – 45 chỗ

Chạy hợp đồng du lịch

Nhận chạy hợp đồng du lịch trong và ngoài tỉnh các lọa xe từ 4 => 45 chỗ

Chạy hợp đồng đưa đón

Nhận đưa đón Học sinh – Sinh viên – Bệnh nhân – Công nhân

CÁC LOẠI XE

Công ty vận tại Ba Khanh đang sở hữu dàn xe chất lượng cao từ 4 -7 -16 – 29 – 34 – 45 chỗ.

Advanced SEO Analytics
Organic Long-Term SEO
Social Media Marketing

0985.911.716